เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 บริษัท เชลล์ฮัท ผู้ผลิตการ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง เชลล์ดอน ผู้บิหารร่วมพิธีรับมอบทุน โครงการ 84 พรรษามหาราชัน จาก Sipa


  • สัมมนาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • เปิดรับยื่นคำขอรับการเข้าร่วมทุนกับ SIPA
  • ประกาศกำหนดเวลาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการหรือขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและประเมินมาตรฐาน ISO 20000 ฉบับผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์และ ICT ขนาดเล็ก
  • "ด่วน" ขอเชิญร่วมงาน "Mentoring Asian Animation Summit 2014" รับจำนวนจำกัด
  • ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงาน "CeBIT 2015"
  • ประกาศผลการคัดเลือกผลงานโครงการเพื่อเข้าร่วมงาน Asian Animation Summit 2014 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
  • ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผลงาน Thailand Digi Challenge 2014
  • ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมงาน Asian Animation Summit 2014 (AAS2014)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ปี 2557