เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 บริษัท เชลล์ฮัท ผู้ผลิตการ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง เชลล์ดอน ผู้บิหารร่วมพิธีรับมอบทุน โครงการ 84 พรรษามหาราชัน จาก Sipa


  • ข่าวดี! SIPA สนับสนุนทุนฟรี จำนวน 2 ทุน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 2” ของสถาบัน CEDI
  • โครงการ เซียนซอฟต์แวร์
  • Get Funds, Get Opportunities สร้างโอกาส เสริมเงินทุน
  • กิจกรรม Blender Train the Trainer
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รับและเปิดซองราคา
  • ข่าวดี! SIPA รับสมัครผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผู้เริ่มต้น (Entrepreneurs) อบรมหลักสูตร BP for Funds รุ่นที่ 3
  • มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 (Reginal Research Expo 2014)
  • สัมมนาเรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย (Unleash The Software Innovation Within)
  • ประกาศด่วน !!! เปลี่ยนแปลงสถานที่รับทราบรายละเอียดการจัดจ้าง
  • ประกาศผล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน FHT Bali 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย