เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการ ข้อมุลบุคลากรด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ และข้อมูลผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีคุณภาพ (น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและมีความปลอดภัย) และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการ


กลุ่มเป้าหมาย


 • ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ
 • ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์
 • บุคลากรด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก


 • เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของ SIPA ได้ตลอดทั้งปี โดยสมัครเป็นสมาชิกแค่ครั้งเดียว
 • สามารถรับข่าวสารจาก SIPA และสมาชิกอื่นๆ ได้ฉับไวทางอีเมล์
 • ฟรี! สามารถลงประกาศข่าวสาร กิจกรรม เพื่อส่งตรงไปยังกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรได้ง่าย รวดเร็ว ได้ไม่จำกัด
 • ฟรี! สามารถลงประกาศ หางาน หารคน ได้ตรงกับความต้องการ สะดวกและรวดเร็ว ได้ไม่จำกัด
 • ฟรี! สามารถลงประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ไม่จำกัด
 • ฟรี! ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการโปรโมทสินค้าและบริการได้
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเป็นดาวเด่นของ SIPA เพื่อนำเสนอใน Showcase และประชาสัมพันธ์สื่ออื่นๆของ SIPA ฟรี!