กิจกรรม


17 May
กำหนดการอบรมและให้คำปรึกษา เรื่อง “การจัดทำข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ (Software Licensing Agreement)”

สถานที่ : ห้องอบรม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
วันที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙


19 Jul
สัมมนาเรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย (Unleash The Software Innovation Within) - กรุงเทพมหานคร

สถานที่ : โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


20 Jun
สัมมนาเรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย (Unleash The Software Innovation Within) - จ.ชลบุรี

สถานที่ : โรงแรมชลจันทร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
28 Feb
สัมมนาเรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย (Unleash The Software Innovation Within) - จ.เชียงใหม่

สถานที่ : โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗


11 Oct
ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และขอบคุณในงาน “SIPA 10 ปี ปาร์ตี้ ขอบคุณ”

สถานที่ : ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00-22.00 น.