งานสัมมนาเรื่อง "เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" - กทม.

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดให้มีงานสัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ มีความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ ที่ได้พัฒนา คิดค้นขึ้นจนนำไปสู่การแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ให้เกิดรายได้ โดยการส่งเสริมให้เกิดการแจ้งจดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง

         ในการนี้สำนักงาน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนได้ที่ (ระบบลงทะเบียน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรการส่งเสริม SIPA โทร. 02 141 7127 หรือ บริษัท เอลิส เฮ้าส์ จำกัด โทร. 086 322 2398 (ด่วน รับจำนวนจำกัด)


วันที่จัดกิจกรรม
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ช่วงเวลารับสมัคร
24 มี.ค. 58 - 26 พ.ค. 58

สถานที่
แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ

ปิดรับสมัครแล้ว หน้าหลัก หน้ากิจกรรม