กำหนดการอบรมและให้คำปรึกษา เรื่อง “การจัดทำข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ (Software Licensing Agreement)”

วันที่จัดกิจกรรม
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ช่วงเวลารับสมัคร
11 พ.ค. 59 - 17 พ.ค. 59

สถานที่
ห้องอบรม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ปิดรับสมัครแล้ว หน้าหลัก หน้ากิจกรรม