ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

  • ที่อยู่: เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • โทรศัพท์: (02) 141-7100
  • โทรสาร: (02) 143-8059
  • Email: support@depa.or.th

เวลาทำการ

  • จันทร์ ถึง ศุกร์ - 8.30 ถึง 17.30
  • เสาร์ อาทิตย์ - ปิดทำการ
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ปิดทำการ