Thailand Digital Game Arena 2016

Thailand Digital Game Arena 2016 เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมเกมหลากหลายประเภท เช่น เกมออนไลน์ เกมที่เล่นบนมือถือ/แท็บเล็ต เกมคอนโซล เป็นต้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม สำนักงานฯ จึงมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของอุตสาหกรรมเกมไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพสู่สากลต่อไป 
 งาน Thailand Digital Game Arena 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 โดยสำนักงานฯ มีพื้นที่แสดงนิทรรศการขนาด 100 ตร.ม จึงขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้ประกอบการ 6 รายแรกเท่านั้น 
ปีงบประมาณ
2559


สมัครเข้าร่วมโครงการ หน้าหลัก หน้าโครงการ
  • ประเภทที่รับสมัคร:
    • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)